História
v

Ľudová hudobná skupina Capkovci zo Skalitého vznikla v roku 1990. Zakladajúcimi členmi boli Pavol Capek, syn Roman Capek, ujo Gusto Gomola z Čierneho. Neskôr sa k nám pridali ujo Miro Capek, Pavol Kopas a Karol Revay z Čadce, ktorý hráva s nami dodnes. Do skupiny dobre zapadla aj rodina Kopáčovcov z Oščadnice: Štefan, Simona a Soňa. V našej ľudovej hudbe hráva s nami aj Ing. Janko Bazger z Čadce a syn spoluzakladateľa G. Gomolu, Marián, z Čierneho. Hral s nami aj Jozef Markuliak z Oščadnice. V našej skupine spevali aj dve dievčatá, a to Veronika Rokyčáková zo Svrčinovca Janka Šuriková zo Skalitého.
Na našich vystúpeniach prezentujeme ľudové piesne u nášho regiónu - Kysúc, ale aj ľudové piesne z celého Slovenska, Česka a Poľska. Capkovci sú známi nie len svojimi piesňami, ale aj humorným hovoreným slovom. Naša ľudová hudobná skupina sa zúčastňuje hudobných podujatí doma aj v zahraničí. Potlesk si získala už v Česku, Poľsku, Rumúnsku, Ukrajine, Rakúsku a v ďalších európskych štátoch.
Pri príležitosti 15. výročia nešej ľudovej hudby sme nahrali CD Capkovci a ich hostia 1 ktoré obsahuje 15 naších najobľúbenejších piesní. Nahrávka sa realizovala v Polsku v Lodygowiciach u nášho priateľa Lukasza Golca, za čo mu veľmi pekne ďakujeme. (www.golec.pl)

Zloženie skupiny:

Roman Romek Capek - heligónka, spev
Pavol Capek - ozembuch, spev
Gustav Gomora - heligónka, spev
Karol Revay - heligónka, spev
Ján Bazger - heligónka, spev
Soňa, Simona a Štefan Kopačovci - heligónky, spev